Mijn ervaring bestaat o.a. uit het notuleren van vergaderingen van:

  • WMO-raden
  • Bewonersoverleggen
  • Managementteams
  • Raad van commissarissen
  • Uitvaartverenigingen
  • Wijkverenigingen
  • VVE's

Daarnaast kunt u mij ook inhuren voor het uitwerken van interviews welke op bestand aangeleverd worden.